سلام ۲شنبه ۳ام tul چپ در بهمن داشتم. الان حس میکنم کلیه چپ کمی درد داره و متورم است و مسیر ادرار بسته است و خارج نمیشه. مجتبی برخوردار