با سلام خدمت شما
حدود یک هفته از هست که توده ای غضروفی دقیقا در زیر پوست الت و زیر کلاهک تشکیل شده که شبیه ب بادکردکی رگ هست گرچه سبز رنگ نیست و هیچ شباهتی به رگ ندارد. گستردگی این توده از سمت راست تا نزدیک ب نوک الته و از قسمت جلویی پیشروی داره.

متشکرم