جناب دکترسلام. من درمقطع دیستال حالب راست دچارگرفتگی هستم که باعث هیدرونفروز کلیه و درد پهلو و مثانه شده است. متاسفانه با وجود تعبیه دبل جی ۴.۵ فرنچ به مدت ۵ هفته مشکلم رفع نشده است. ۱- آیا امکان بالون زدن و استنت گذاری همانند رگ های قلب وجود دارد؟ ۲- آیا امکان دارد با تعبیه دبل جی یکساله ۲۸ * ۴.۸ گرفتگی درمان شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ پیشنهاد جنابعالی برای رفع مشکل چیست؟ سپاسگزارم.