سلام ببخشید من خود ارضایی انجام دادم و یک صدای غلنج داد التم و التم شل شد و بعد از اون دیگه انگار نمیتوانم تکانش دهم ایا مشکل جدی برایم به وجود امده و درمان دارد و التم بی حس شده و بی لمس؟

نظرات (1)

سلام ضربه به آلت نباید وارد بشه و کم کم برطرف میشه

Comments are closed.