سلام آقای دکتر
این آزمایش همسر من هست
آیا نیاز به دارو داره؟
پزشکش فقط داکسی سایکلین تجویز کرد
نظر شما برای هر دومان مهمه
Semen volume. 1
Semen ph 7.2
Vitality 55
Semen count 77.9
Progressive 14.5
Motile 46,1
Round cell 0.1
Germ cell 0.6
Wbc 0.4
Rbc 0.1
Normal morphology 4.5

نظرات (1)

سلام،تحرک اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.