سلام لطفا این آزمایش راتفسیرکنید
ولوم۳.۵ رنگ نرمال ویسکوسی نرمال
Aggulatinنرمال لیکوفاکشین ۳۰دقیقه ویتالیتی ۵۸درصد تعداد۹۷میلیون راپید پروگریسیو۸۰ اسلوپروگریسیو۴۰ موتیلیتی۴۰ نون پروگریسیو۳۲ توتال موتیلیتی۷۲ شکل۱۵

نظرات (1)

سلام.عکس آزمایش اسپرم را بفرستید

Comments are closed.