باسلام
بنده آزمایش اسپرم انجام داده ام در تقسیم بندی A=3.74 و B=81.55 است خواستم ببینم نرمال هست یا نه ؟برای باروری درصد پایین قسمت A مشکلی ایجاد نمیکند؟
در آزمایشات قبلی حدود ۸ ماه قبل دصد A 18.28 بوده
ممنون از راهنمایی شما