باسلام مدت 4سال است جهت بارداری اقدام نموده ایم آزمایش اسپرم آنالیز درخصوص باروری باتوجه به ازمایش تشخیص شماچیست؟باسپاس فراوان

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید