سلام اقای دکتر متاهل هستم ب تازگی رویه بیضه هام قرمزی و التهاب و تاول های ریزی مشاهده کردم ک همراه با درد واحساس سوزش هست میشه راهنمایی کنیددرمان چیست و پیش دکتر پوست برم یا لورولوژی