سلام
خسته نباشید
من یه چند مدت موقع ادرار احساس میکنم یه مایعی ازم خارج میشه
روی لباس زیرم آثارش میمونه
این مایع شیری رنگ چیه
آیا منی
یا چیزه دیگری است

نظر خود را بنویسید