سلام درصورت انجام نوار عصب مثانه وتشخیص بی اختیاری ادرار چه نوع درمانی به کارگرفته میشه دارو یا عمل جراحی؟
درضمن امکانش هست که یک خانم ترشحاتش هم مایه لزج باشه و هم گاهی اب خالی مثل ادرار یا خیر ؟