سلام مشکل بی اختیاری و گاهی عدم دفع ادرار دارم
مشکل اصلی وجود تومور در مهره s1 که می گویند اعصاب لگنی را تحت تاثیر قرار داده و در دفع ادار و مدفوع اختلال ایجاد کرده
آیا تا از بین رفتن توده مشکل اعصاب لگنی برطرف نمی شود؟
یا با دارو و کنترل اعصاب لگن مشکل دفع برطرف می شود؟

نظرات (1)

سلام با دارو تا حدودی میشه کنترل کرد

Comments are closed.