با سلام وقت بخیر
مادرم دیابت داره نوارهایی کلیه الان چند روزه چشمش هاشمی ورم کرده وشبود موقع خواب ی دفع بیدار میشه صورت بودنش گرم میشه با موقع ادار کردن. .دفع پروتین داره..اوره۵۰و کراتین ۲