باسلام خدمت اقای دکتر بنده قبل ازعید بخاطر بیماری پیرونی خدمت رسیدم پس ازمعاینه ۶جلسه شاک ویو تراپی نوشتید که ۵جلسه اومدم وهیچ تغییری حاصل نشد جلسه ششم هم دیگه بخاطر بیماری کرونا نیامدم حال چکار کنم