بیماری پیرونی فکرکنم تشکیل پلاک در زیر آلت که باعث کجی بطرف پایین وعدم نزدیکی شده

ابتدابه ساکن بایددارو بخورم شایخوب بشم اگرنشدم بعدا تصمیم بامشاوره پزشک هرچی تشخیص داد ه شد

نظرات (1)

سلام اگر پلاک پیرونی در معاینه تایید بشه شوک ویو تراپی کمک کننده است

Comments are closed.