سلام مدت یک ماهه این مشکل روپیدا کردم دکتر متخصص معاینه کرد و دومردل قرص داد و۶ عدد امپول برای تزریق هفته ای یک عدد میخواستم بدونم اول امپولهارو تزریق کنم یا اول بیام خدمتتون برای شوک درمانی ودراخر هزینه شوک درمانی چقدر میشه ۵۲ سالمه