سلام من ۱۵سالمه و من بیضه راستم درد گرفت بعد دردش رفت من بعد از چند روز جق زدم ایا دلیل درد بیضم چی بوده من خیلی میترسم و من وقتی جق زدم ایا من چه مشکلی برام پیش میاد و چه اتفاقی برای بیضم افتاده