سلام دکتر
اسپرم صفر است و واریکسل دارم با سوزن نمونه برداری کردم از بیضم اسپرم موجود بود ایا عمل واریکسل انجام بدم میشه طبعیی بچه دار شد؟