سلام وقتتون بخیر . اقای دکتر ایا لووتیروکسین(لووکسین) تستوسترون را کاهش میدهد؟