سلام، ۲۷ سالمه . همانطور که در جواب سونوگرافی بنده مشاهده میکنید غده لنفاوی کشاله رانم بزرگ شده و یک فتق کوچکی نیز دارم ، دردهای جزئی بعضی وقتها در ناحیه کشاله ران و زیر شکم سمت راست دارم. بنده تقریبا از دوسال پیش یه ترشحاتی از آلتم دارم که غلیظ ، سفید و چسبناکه (بدون هیچ علامت دیگری) منتهی این چند ماه میزان ترشح به شدت کم شده و در حد چند روز یک بار مشاهده میکنم .در اوایل ترشح به دو متخصص اورولوژی که مراجعه کردم ،هر دو آزیترومایسین نوشتن منتهی میزان ترشح تغییری نکرد. بنده عمل واریکوسل با بی حسی هم دوسال پیش قبل از ترشحات داشتم که دو بار به بنده سوند وصل کردن. رابطه بدون کاندوم هم داشتم.
گوشه ناخون پای چپ بنده هم چند ماهی هست عفونت خیلی خیلی جزئی دارد.