با درود. حدود سه سال است درمان پروستات دارم که در ابتدا psa تا ۱۰ بود و بعد با آنتی بیوتیک به زیر ۵ رسید باقطع آنیت بیوتیک افزایش مییافت. سه ماه قبل نمونه برداری از ۸ ناحیه پروستات شد که با نظر دو مرکز پاتولوژی تایید مزمن دادند.داروی مصرفی ام عمدتا تامسولوسین است و گاهی طی این مدت از ترکیبات سیپروفلوکسازین. منتها چندماهیست آنتی بیتویک اثر psa را ندارد. چکار باید کرد؟

نظرات (1)

سلام مشکلی ندارد و انتی بیوتیک استفاده نکنید ،بهتره MRI پروستات انجام بشه

Comments are closed.