سلام آقای دکتر،۶۲سال دارم بزرگی پروستات۴۵وادرارباقیمانده۵۰سی سی وpsaنیز۰.۷۷میباشد.تخلیه ادرارهردوساعت یکبار،شبها یکبار جهت ادراربلندمیشوم .سه ماه تمام تامسولوسین مصرف کردم نتیجه ای ندادایا صلاح میدانید شبی یکعدد کپسول آولوسین جهت کوچک شدن پروستات مصرف کنم یاخیر؟متشکرم.

نظرات (1)

سلام تامسولوسین جهت کوچک شدن پروستات تاثیری ندارد

Comments are closed.