سلام
پروستات من بزرگ شده طبق نظر دکتر معالح باید TURP انجام بدم
عمل لیزر اگر انجام بدم بعداز چند سال دوباره پروستات خودش باز سازی نمیکنه؟
عمل باز تخلیه کامل پروستات بهتر نیست انجام بدم
عمل پروستات اختلال جنسی ایجاد میکنه