درود جناب دکتر
آزمایش به پیوست تقدیم حضورتان میشود
لطفا بفرمایید نیاز به عمل هست یا خیر ، مجرد هستم
آیا احتمال حادتر شدن مسئله واریکوسل هست ؟