با سلام
در آزمایش های گرفته شده میزان BUN :19.2
میزان Creatinine: 1.06
آزمایش ادرار فاقد خون و پروتئین و باقی موارد و میزان pH:5 است
در سونوگرافی کلیه ها
کلیه راست 103 میلیمتر کلیه چپ 112 میلیمتر و ضخامت کورتال هردو کلیه ١١ میلیمتر است و فاقد سنگ

با توجه به این آزمایشات علت نزدیک به بالا بودن میزان اوره و کراتنین چی میتونه باشه؟

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید