سلام
روز شما بخیر
پدرم ۲۰سال پیش پروستاتش خارج شده و بدلیل نبود امکانات تابحال همیشه ریزش ادرار داشته . اخیرا جهت نصب اسفنکتر مصنوعی پمپی سویسی اقدام کردیم ولی بدلیل تنگی مجرا (حتی بعد از ۲بار سیستوسکپی وبازکردن ) دکتر احتمال موفقیت رو کم دید وانجام نداد.
آیا به نظر شما راه دیگه ای هست ؟

نظرات (1)

سلام ،نه متاسفانه ،از گیره آلت استفاده کنند

نظر خود را بنویسید