سلام آقای دکتر خدمت رسیدم تو کشت ادرارم اینترکوک بود یک ماه افلوکساسین خوردم تو آزمایش بعدی تبود منتها هنوز بعضی وقتا سوزش و مور مور شدن خارش سر آلتم دارم
کپسول داکسی سیکلین ۱۰۰ و آمپول سفتریاکسون برای من و برای خانومم فقط قرصرو نوشتین به مدت ۱۰ روز هر ۱۲ ساعت یک عدد مصرف کنیم منتها خانومم حالش بد شد و سرگیجه گرفت به جای این کپسول چه قرصی بخوره؟

نظرات (1)

سلام ،کپسول ازیترومایسین هر١٢ساعت بمدت ۵ روز

نظر خود را بنویسید