در سونوگرافی آنامولی که در هفته ۱۹ انجام دادم نشن داده است کلیه سمت راست جنین هیدرونفروز خفیف دادرد. آیا خطرناک هست احتمال دارد برطرف شود و علتش چه می باشد تغذیه مادر تاثیر گذار است

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید