اینگوینال چپ در وضعیت خوابیده و ایستاده و با مانور والسالوا نفوظ لوپ روده به داخل کانال ناشی از وجود هرنی اینگوینال چپ دیده شد

به نظرتون جراحی واجبه یا با فتق بند درست میشه

نظرات (1)

سلام عمل جراحی هرنی باید انجام بشه

Comments are closed.