پاسخ سونوگرافی : در رینگ داخلی کانال اینگوینال راست با مانور والسالوا ساک هرنی به اقطار ۷×۱۸ میلیمتر مشاهده گردید.
(با درود و سپاس از توجه شما)
کمی سوزش و درد زیر دل دارم که با ایستادن زیاد یا ورزش بیشتر میشه ؛ ولی بیرون زدگی روده یا برجستگی خاصی ندارم.
خدمت شما ویزیت و معاینه شدم و فرمودین جراحی نیاز نیست و سیرنتین ۳۰۰ تجویز کردین که موثر هم هست.
سپاسگذار میشم آقای دکتر بفرمایید که آیا این درد و سوزش همیشه با من خواهد بود ؟

نظرات (1)

سلام اگر درد و سوزش دارید باید عمل جراحی فتق یا هرنی اینگوینال انجام بشه

Comments are closed.