سلام آقای دکتر به تازگی متوجه وجود دانه های ریز قابل لمس در روی آلات شدم که تا سر و پایین سر آلت ا( رگ سمت راست ) ادامه داره ودر موقع نزدیکی کمی دردناکه و حدود دو ماهه که سرد مزاج شدم و تمایل زیادی به نزدیکی ندارم.

نظرات (1)

Comments are closed.