سلام آلت تناسلی من ی انحراف کوچیک ب سمت چپ داره.واینکه در حالت نعوذ درشتی شدیدی داره.راهکار دارویی هست.یا نیاز ب جراحی داره