سلام وقت بخیر چند ماهی است که اهدای کلیه انجام دادم و در حال حاضر یک کلیه دارم معافیت پزشکی شاملم میشه؟