سلام خدمت شما من التم کوچیکه به عبارتی الت مخفی دارم و میل جنسیم کم شده و خوب نمیتونم با همسرم ارتباط بگیرم وزنم ۱۳۰ و قد ۱۷۰