باسلام
بنده ۲۱ سالمه . آلت تناسلیم ۱۲ سانت هس . آیا کوچک نیست؟
آیا امکان افزایش سایز با روغن خراطین وجود داره؟
آیا امکان رشد خود ب خود آلتم در طول چن سال وجود داره؟
ممنونم