سلام اقا دکتر من بیست شش ساله استم آلت تناسلی ام موقع شُل بودن کمتر از پنج سانت میشه تو سرما که اسلن از ۳سانت هم کوچکتر میشه
لطفاً برای درمانش کُمکم کنید