جناب آقای دکتر سلام پسر من ۱۲ سال و نه ماهش است و کمی چاقند در سه سالگی بیضه نهفته در سمن چپ داشتند که عمل کردند و بطور سالیانه چکاپ میشدند در سن ۱۱ سالگی دکتر گفتند طول آلتش کوچک است مراجعه کردیم به یک دکتر با تخصص ارولوژی که در سن ۱۲ سالگی یک دوره یکماهه یک روز درمیان آمپول HCG تجویز کردند که تاثیر کمی گذاشت .مجددا خواستند یک دوره دیگر تجویز کنند که من با توجه به اینکه این آمپول رو صفخات رشد تاثیر میگذارد انجام ندادم ضمنا یک فوق تخصص غدد هم معاینه کردند و گفتند مقدار زیادی از آلت در چربی عانه پنهان است شما چی دستور میدید؟

نظرات (1)

سلام باید وزنش کم بشه

Comments are closed.