سلام
من جوانی با ۱۶ و خورده ای سال سن هستم و الت من حدود ۳۵ تا ۴۰ درجه به سمت چپ انحنا دارد میخواستم ببینم ایا این مشکل جدی است و ایا باید کاری انجام دهم؟