سلام ۱۸ سالمه و انحنای الت دارم به سمت راست میخواستم بپرسم که ایا انحنا ممکنه بیشتر بشه و ایا مشکل من جدیه؟