سلام،روی الت تناسلیم‌ ضایعه قهوه ای رنگی ایجاد شده نمیدونم چه بیماری است

نظر خود را بنویسید