سلام اقای دکتر من چندبار از محضرشما سوال کردم ولی متاسفانه جوابی نگرفتم مدت یک سا لی می شه دچار بیماری پیرونی هستم در نتیجه الان التم خیلی کوچک شده لطفا راه درمانی داره قبلا به طور طبیعی به سمت چپ کج بود که در اثر بیماری الان به سمت راست کج شده لطفا چه کار کنم