سلام اقای دکتر من پسر خاله ام ۱۴ سال دارد و چاق است و الت و در حالت شلی حتی سرش هم دیده نمشود اما در حالت راست۸ الی۱۱سانت است چرا

نظر خود را بنویسید