با سلام مدتیه دچار سوزش ادرار وگاها درد در پایین الت تا مقعد گرفتگی حین ادرار شده ام هر چند همیشگی نیست چندین بار دکتر رفتم چند نمونه انتی بیوتیک از جمله توانکس را به مدت یک ناه استفاده کردم همراه کپسول تامسولوسین..وقرص مولوکسیفار ۱۵ولی مدتی خوب بود ولی دوباره برمی گشت در این مدت رژیم غڌایی که دکت گفته بود همراه نشستن در آب گرم هم ترک نشد ولی باز برمی گشت ولی براساس تجربه متوجه شدم تنها قرصی که ارام کننده است مولوکسیفار است.به نظر تون این قرص را ادامه بدم حدود یک ماه هم قبلا استفاده کردم.راستی سونو وازمایش هم هیچ چیزی را نشان نداد.

نظرات (1)

سلام عفونت مزمن پروستات دارید و شوک ویو تراپی لازمه

Comments are closed.