سلام من ۳۶سالمه نزدیک به ۸،۹ ساله التهاب پرستات دارم اون اوایل یه سه ماه دارد مصرف کردم خوب شد بعد از شش ماه دوباره درد شروع شد مدتی دارد مصرف کردم تا یه خورده بهتر شد دکتر مو عوض کردم چند ورق تامسولوسین بهم داد نزدیک به سه چهار سال دیگه درد نداشتم الان نزدیک به ۱۵الی۲۰روزدرد دارم میشینن داخل آب گرم آروم میگیره خواستم کمکم کنی