سلام اقای دکتر یه دختر پنج ساله دارم که زکساله ترشحات سبز واژن داره با کشت ترشح مشخص شد باکتری اکلای داره و با مصرف کردن پنج روزه سفالکسین و سفکسیم باز هم خوب نمیشه تا دارو قطع میشه ترشحات برمیگرده بنظرتون باید چکار کنیم.در سنوگرافی التهاب میانه تم وجود داره دلیل التهاب مثانه رو هم می خواستم بدونم.