من التم نسبت به دوستان و رفیقانم خیلی کوچک تر است و به همین دلیل اعتماد به نفسم بسیار پایین امده است التم طولش۱۰الی۱۲است وقطرش ۱۰سانت است لطفا ترو خدا بهم یه راه کار پیشنهاد بدید سن ۱۶

نظر خود را بنویسید