من التم نسبت به دوستان و رفیقانم خیلی کوچک تر است و به همین دلیل اعتماد به نفسم بسیار پایین امده است التم طولش10الی12است وقطرش 10سانت است لطفا ترو خدا بهم یه راه کار پیشنهاد بدید سن 16

نظر خود را بنویسید