سلام
سن من ۴۰ و در سن ۱۸ سالگی در خواب در حال جنوب شدن بودن وبخاطر اینکه کثیف نشوم نوک کلاهک را با فشار نگه داشتم وفشار منی باعث درد بدی در ناحیه کلاهک شد مثل اینکه بافتی پاره شد
هم اکنون احساسی ندارم ولذت جنسی خوبی بهرمند نمی شوم وهم اکنون در مقالات خوانده ام که بیشتر اعصاب لذت جنسی در زمان ختنه برداشته می شود ایا راه درمانی برای من می باشد
هزینه اش مطرح نیست متشکرم

نظر خود را بنویسید