سلام آقای دکتر خواهش میکنم جواب آزمایش منا بهم بگید چیه
motility 60
۴۰ progressive
non progressive 20
immotile 40
abnormal 97
head 96
neek 12
tail 10
immature 8
تعداد اسپرم و بقیه چیزا را زده نرمال

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرماله

Comments are closed.