سلام آقای دکتر از تبریز هستم من مادرم به مشکل ریوی تو icuبستری و زیر دستگاه هستن ،تو این بین کلیه هاش مشکل پیدا کرده و دفع نمیکند یک بار رفتن دیالیز،میخواستم بدونم آیا کلیه هاش بر میگرده ؟راه درمان دیگه ای هست ؟،البته قبلا مشکل کلیه نداشتن ممنون