باسلام،میخواستم بدانم تاچندروزبعد ازمصرف انتی بیوتیک نباید کشت ادرارداد؟باتشکر.